RØDE KORS


SAMARBEID MED RØDE KORS


Norsktrening
Et drop-in tilbud hver onsdag som er lavterskel, her kan man øve seg på norsk
Onsdager kl. 8-20. Adr: Torgeir Vraas plass 4

BARK, Barnas Røde Kors. 
Det er for barn mellom 6-13 år og her er det
ulike aktiviteter gjennom hele året, og målet
med aktiviteten er at barn skal bli kjent i friluft
og med samfunnet rundt oss i nærheten

Fellesverket
Et ungdomshus for ungdom mellom 13-18 år. 
Det er et samarbeid med IKEA sånn eksteriør-messig, så ungdommene syns det er litt kult. Her er det masse som skjer, og det er åpent mandager, tirsdager og torsdager.

INNMELDING AV NY SPILLER