LISENS OG KONTIGENT

Lisensordningen er mer enn bare en forsikringsordning. Forsikringen er en gode som følger med ordningen. Lisensplikten er hjemlet i Lov for Norges Håndballforbund og reglement for lisens og deltagerberettigelse. 

Lisensordningen ble opprettet i NHF på Håndballtinget i 1989 og har gjennom årene bidratt til utvikling av håndballidretten i tillegg til å dekke forsikringspremie.

Vær oppmerksom på at lisensforsikringen ikke bare er relatert til kamp. Den dekker også skader som oppstår på trening, og derfor er det viktig av den betales før 1. september.

MERK: Lisensen for foregående sesong gjelder fram til og med 31. august, slik at ny lisens gjelder først fra 1. september selv om den betales tidligere. 

Faktura blir sendt ut i august/september. Dette er et engangsbeløp som gjelder for hele sessongen.

IL Drammen BUL er en klubb basert på høy grad av dugnad og hjelpsomme foreldre. Det er for eksempel ingen lønn til trenere eller styremedlemmer, selv om utallige timer blir lagt igjen i hall og møtelokaler. 

IL Drammen BUL har utgifter til blant annet leie av hall, turneringer, dommere, kurs og administrasjon. Når man legger til støtte, overskudd fra salg, håndballskoler og evnt. dugnader så er vi fortsatt et godt stykke unna målet. 

Medlemskontingenter er derfor nødvendig så IL Drammen BUL kan fortsette med å gi et godt tilbud til barn og ungdom.

Kontigen

Kontigenten gjelder for hele sesongen
  • Håndballskolen
  • Jenter 2011
  • Jenter 2009
  • Jenter 2008
  • Damelaget
PRISER
INNMELDING AV NY SPILLER