Trenere og styret

Styret
Styreleder – Svein Thore Kjuusmoen
Nestleder   – Camilla Johansen
Kasserer     – Gunn Skreosen
Styremedlem – Anne Guro Høeg Lorentzen
Styremedlem  – Yasemin Olsen

Trenere
Håndballskolen – Camilla Arntzen
J 2010/2011 – Yasemin Olsen og Kathrine Huus Waagen
J 2009 – Sverre Bryhn og Janicke Berntsen
J 2007/2008 – Anne Guro Høeg Lorentzen
J 2004/2005 – Camilla Johansen og Hege Kristin Arnesen
Damelaget – Kathrine Huus Waagen
Håndballskolen – Camilla Arntsen

Sportslig leder – Yasemin Olsen
Dommeransvarlig – Camilla Johansen