Historien om Drammen BUL

BUL er en forkortelse for Bondeungdomslaget. Det første laget ble grunnlagt 15. oktober 1899 i Oslo . Historien forteller at formålet med BUL var i starten å arbeide for «… landsungdom som kom til byene, og fremme målsak, edruskap og norsk kultur i betydningen folkekultur.» De siste 50 årene er det først og fremst folkedans, amatørteater, idrett og sang som dominerer aktivitetene.

Tre lag er fortsatt aktive

Helt fra etableringen av det første laget har det vært viktig å ikke skille på kjønn og religion. Drammen BUL var det tiende Bondeungdomslaget som ble stiftet i Norge 3. februar 1912. Det er i dag tre forskjellige aktiviteter som springer ut av moderlaget: Leikarring, by- og bygdelaget som driver med kor og teater –  og IL Drammen BUL. De tre aktivitetene drives separat som egne organisasjoner, men har alle en tilknytning til moderlaget.

Idrettslaget

IL Drammen BUL ble etablert i 1953. Det er først og fremst håndball som har dominert i IL Drammen BUL. Håndballgruppa har lagt vekt på aktivitet for jenter og spesielt tilrettelagt for jenter med flerkulturell bakgrunn. Slik sett støtter vi opp om de opprinnelige grunnverdiene til BUL om å «…arbeide for landsungdom som kommer til byene…». Forskjellen i dag er at medlemmene våre kommer fra hele verden.

Vi er kanskje det idrettslaget i Drammen med størst flerkulturell bredde. Og vi har lykkes med å skape lag med god stemning og godt samhold – på tvers av kulturer og bydeler. Vi ser det fortsatt som en viktig jobb å sikre at de som flytter til byene blir integrert og tatt vare på. Verdiene våre «trivsel, bevegelse og samhold», er viktige for oss og sentrale for å lykkes. Det er et mål for oss å kunne tilby håndball som aktivitet for barn i hele Drammen. Vi ønsker godt integrerte og velfungerende lag – der barn fra mange bydeler møtes både sosialt og sportslig. Ikke bare er det bra for barna, på sikt bidrar det til å utvikle demokrati og integrering i Drammen.

I en periode hadde IL Drammen BUL over 10 lag. I dag har idrettslaget både håndballskole for de minste, fire aldersbestemte lag og et damelag. Idrettslaget har rundt 120  medlemmer.