Lisens og forsikring

Lisensordningen er mer enn bare en forsikringsordning. Forsikringen er en gode som følger med ordningen.  Lisensplikten er hjemlet i Lov for Norges Håndballforbund og reglement for lisens og deltagerberettigelse. Lisensordningen ble opprettet i NHF på Håndballtinget i 1989 og har gjennom årene bidratt til utvikling av håndballidretten i tillegg til å dekke forsikringspremie.

Vær oppmerksom på at lisensforsikringen ikke bare er relatert til kamp. Den dekker også skader som oppstår på trening, og derfor er det viktig av den betales før 1. september. 

MERK: Lisensen for foregående sesong gjelder fram til og med 31. august, slik at ny lisens gjelder først fra 1. september selv om den betales tidligere.

Les mer om lisens og forsikring her:
https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/lisens-og-forsikring/