Årsmøte

ÅRSMØTE

Til medlemmer i IL Drammen BUL

Innkalling til årsmøte i IL Drammen BUL, 17.11.20

Styret innkaller herved til årsmøte i IL Drammen BUL.

Årsmøtet avholdes 17.11.20, kl 17:30. Vi kommer tilbake til sted, men mest sannsynlig i Brandengen flerbrukshall.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 03.11.20 til drammenbul@rsn.handball.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Spond i gruppen «Informasjon fra BUL».

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av IL Drammen BUL i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klubben. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styret kontaktes på drammenbul@rsn.handball.no.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
styret